Eğitim Programı

pic_typorgaphyEğitim programımız bu yaş dönemindeki çocukların gelişim durumlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın da onayladığı şekilde hazırlanmaktadır.
Ayrıca çocuklarımızın deneyimlemesi adına tüm dünyada uygulanan kuram ve modellerden olan ; Montessori,Regio Emillia, Çoklu Zeka, Waldorf, High Scope çocuklarımızın ihtiyacı doğrultusunda  ve kültürümüze uyarlanmış şekilde yıllık programımızın içine özgün bir programla  yedirilmektedir. Bu özgün  programımıza SEM yani Sevinçli Eğitim Modeli adını vermekte, maskotu olan Sem Bebek eşliğinde çocuklarımızla eğlenirken deneyimleyip, öğrenmekteyiz.
Genel programa ek olarak öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçları ve yetenekleri göz önüne alınarak eğitim koçluğu verilmekte ve gerektiğinde bireysel program uygulamaktayız.
Yenilikçi olma ve yaşam boyu öğrenme eğitimde prensibimiz olup her yıl değişime ve güncellenmeye önem vermekteyiz.